Referenser

Genom åren har vi varit med och skapat hundratals byggnader över hela Sverige i olika former. Allt från bostadshus och stora modehus med öppna tak till karosserifabrik och värmekraftverk. Här är några exempel på byggnationer med betongelement från Nybro Cementgjuteri.

Nordstjärnan
Karlskrona

Nordstjärnan

Nybro Cementgjuteri är ständigt involverade i små och stora byggprojekt över hela landet, och ett av de projekt där vi var med från idéskiss till mont…

Vida Museum
Öland

Vida Museum

Syftet med konst och kulturbyggnader är att skapa upplevelser, men i vissa fall är själva konstbyggnaden en upplevelse i sig. På Öland finns det priva…

Moskogen
Kalmar

Moskogen

Mellan Kalmar och Nybro ligger kraftvärmeanläggningen Moskogen som producerar fjärrvärme till orterna Kalmar, Smedby och Lindsdal, och förnybar el mot…