Nordstjärnan

Nybro Cementgjuteri är ständigt involverade i små och stora byggprojekt över hela landet, och ett av de projekt där vi var med från idéskiss till montering var bostadshuset Nordstjärnan i Karlskrona.

Utifrån en enkel bygglovshandling ritade vi ett förslag med optimal placering av golv, väggar och tak. Byggentreprenören antog förslaget och tillsammans skapade vi ett bostadshus som är mycket uppskattat av de boende.