Klokt att välja betong

Ända sedan romarriket har människan använt olika sorters betong för att bygga robusta, tåliga och även estetiskt vackra byggnader i såväl landsbygd som stadskärnor. Betong är ett hållfast och beständigt byggnadsmaterial som klarar både höga temperaturer vid brand och hög belastning vid exempelvis snö utan deformering.

Materialet är mycket flexibelt inom form och färg, och det går att få en yta som är slät, ruff, räfflad eller till och med formad som träpanel. Ytan går att måla och står sig estetiskt väl ihop med andra material, som trä, glas och stål. Med sin förmåga att isolera och även stå emot fukt och vind ger betong ett skönt inomhusklimat.

Vår betong är producerad av lokala råvaror i en process som omfattas av hårda miljökrav. Väljer du betong från Nybro Cementgjuteri gör du helt enkelt ett klokt val. Här är några av fördelarna med att välja betong från Nybro Cementgjuteri:

Brandsäkert – betong står emot höga temperaturer bättre än andra byggnadsmaterial.

Bra ljudisolering – buller och störningar från grannar och trafik minimeras, vilket uppskattas av de boende.

Energisnålt – bra värmelagring och bra kyllagring minskar behovet av uppvärmning och kylning. Betongen tar upp och lagrar överskottsvärme och kyla och avger den vid behov.

Skönt inomhusklimat – betongens förmåga att isolera både mot kyla och värme ger ett behagligt inomhusklimat utan stora temperatursvängningar.

Fukt- och mögelsäkert – betong möglar inte eftersom det är ett oorganiskt material. Därför får vattenskador och läckage mindre negativa följdverkningar i en betongbyggnad än i en träbyggnad.

Flexibelt – betong har många användningsområden, den kan formas på alla upptänkliga sätt och användas i alla typer av byggnadsverk.

Vackert – betongens ruffa yta kan vara mycket vacker som den är, men den går också att måla samt dekorera med mönster eller sten så att det blir en designmässig fullträff. Betong passar lika väl i stadsmiljöer som på landet.

Naturligt – betong består av de rena naturmaterialen sten, grus, sand och cement, som i sin tur består av kalksten och sand.

Underhåll – en betongstomme är så gott som underhållsfri och står exempelvis emot fukt och vind utan skyddsfärg eller impregnering.

Stabilt – betong klarar stora laster utan deformering.

Hållbart – betong har en mycket hög mekanisk motståndsförmåga och exempelvis större motståndskraft vid inbrott och explosioner än andra byggnadsmaterial.

Långa spännvidder – den höga betongkvalitén i kombination med förspänd armering gör att man kan bygga med långa spännvidder, vilket ger öppna planlösningar med goda möjligheter till lokalanpassningar.

Lång livslängd – betongens styrka och motståndskraft mot både mekaniskt slitage och fukt gör att livslängden är mycket lång.

Låga kostnader – betong medför låga kostnader både för inköp, drift, underhåll och försäkring.

Återvinningsbart – både betong och armering återvinns.

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057