Prefabstomme och prefabelement

Välkommen till Nybro Cementgjuteri, vi är ditt självklara val av leverantör för prefabstommar. Att bygga konstruktioner med prefabstomme är både ekonomiskt och tidsbesparande. Med tanke på att tillverkningen av prefabstommen sker i en skyddad och kontrollerad miljö inne i fabriken uppnås ett säkrare och framförallt bättre resultat. Vid användning av prefabelement av olika slag uppnås högre yteffektivitet i till exempel P-hus, bättre inomhusklimat i flerbostadshus med bland annat jämnare klimat som minskar behovet av kyla. Utöver detta får du lång livslängd och en lösning som kräver minimalt med underhåll.

Prefabelement för de allra flesta behov

När det kommer till våra prefabelement så är de inte bara väl genomtänkta utan även beprövade för de allra flesta konstruktioner. Vi har under många år tillverkat prefabelement och prefabstommar för skolor, flerbostadshus, P-hus och mycket annat.

Med andra ord har vi lång och gedigen erfarenhet inom området vilket vi vet våra kunder uppskattar.
Om du har frågor rörande prefabstommar eller prefabelement är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057