Gediget hantverkskunnande

Nybro Cementgjuteri

Produktionen av betongelement kräver ett gediget hantverkskunnande i kombination med datoriserad teknologi. Våra skickliga snickare, armerare och gjutare lämnar inget åt slumpen. Noggrannhet, engagemang och yrkesstolthet präglar arbetet i produktionen.

   

Varför välja betong?

Betong är ur många aspekter ett överlägset byggnadsmaterial. Väljer du betong väljer du betong gör du helt enkelt ett klokt val.

Energisnålt Energisnålt
Flexibelt Flexibelt
Hållbart Hållbart
Låga kostnader Låga kostnader
Brandsäkert Brandsäkert

Mellan skog och kust växer kreativiteten

Vår grundmurade kunskap går tillbaka till 1920-talet. Då handlade det hela om ett genuint hantverk. Idag är vår produktion, av fabrikstillverkade betongelement för alla typer av byggnader, ett samspel mellan datoriserad teknologi och vår långa branscherfarenhet.

Moskogen
Kalmar

Moskogen

Mellan Kalmar och Nybro ligger kraftvärmeanläggningen Moskogen som producerar fjärrvärme till orterna Kalmar, Smedby och Lindsdal, och förnybar el mot…

Vida Museum
Öland

Vida Museum

Syftet med konst och kulturbyggnader är att skapa upplevelser, men i vissa fall är själva konstbyggnaden en upplevelse i sig. På Öland finns det priva…

Nordstjärnan
Karlskrona

Nordstjärnan

Nybro Cementgjuteri är ständigt involverade i små och stora byggprojekt över hela landet, och ett av de projekt där vi var med från idéskiss till mont…