Leverans

Nybro Cementgjuteri fäster stor vikt vid ansvar inför kunden, och bistår med säkra och trygga transporter. Det mest optimala transportvalet för färdiga betongelement, sett till såväl tid som ekonomi, är lastbilstransporter, och vi använder både egna lastbilar och erfarna externa leverantörer.

Fördelen med lastbilstransport är den snabba hanteringen då betongelementen kan lyftas med kran från lastbilen direkt till anvisad plats. Detta gör att vi eliminerar kostsam hantering av mellanlagring. Vi har alltid miljön i åtanke och transporterar materialet i miljöklassade bilar i den utsträckning det är möjligt.

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057