Från skiss till färdig produkt

Bakom en färdig produkt finns en arbetsprocess där vi tar ansvar för varje steg. Oavsett var i processen ert företag befinner er – enkla skisser, bygglovshandlingar eller färdiga ritningar – är vi redo att bistå med expertkompetens och branscherfarenhet om allt från utformning till konstruktionstekniska lösningar. Steg för steg tar vi fram en produkt av hög kvalité som levereras och monteras inom era tids- och budgetramar. Vår arbetsprocess kan enkelt förklaras i följande steg:

Vår arbetsprocess kan enkelt förklaras i följande steg:

 

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057