Hållbarhet / Dokumentation

ISO-certifikat

ISO 9001 & 14001 (pdf).


EG-godkännanden

Certifikat Nordcert (pdf)


Prestandadeklarationer

Kassett (pdf)
Balkar och pelare (pdf)
Grundläggningselement (pdf)
Väggelement (pdf)


CE-godkännanden

Balk (pdf)
Grundläggningselement (pdf)
Kassett (pdf)
Pelare (pdf)
Väggelement (pdf)


BBC

Certifikat BBC (pdf)


Byggvarudeklarationer

Produkterna finns registrerade i Svanens husproduktportal och är godkända att användas i Svanenmärkta byggnader.

Oisolerad vägg (pdf)
Pelare och balk (pdf)
Pelarholk (pdf)
Sandwichvägg EPS (pdf)
Sandwichvägg PIR (pdf)
Sandwichvägg stenull (pdf)


Miljödeklarationer (EPD)

V-vägg (pdf).
SW-vägg med PIR-isolering (pdf).
Pelare (pdf).
Balk – RB, FB, FBH (pdf).
Spännbalk (pdf).
TT-Bjälklag (pdf).
SW-vägg med mineralull (pdf).

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057
Stefan Håkansson
Stefan Håkansson Senior Advisor/Vice VD stefan@nybrocement.se tel: 0481-16067