Vår historia

Tillverkning av betong är en hantverkstradition i Nybro som går hundra år tillbaka. Under detta sekel har Nybro Cementgjuteri steg för steg utvecklats till en av södra Sveriges ledande betongtillverkare.

1920-talet – Invånare i Nybro startar en mindre tillverkning av betongmaterial som blir en föregångare till Nybro Cementgjuteri.

1937 – Det officiella bildandet av familjeföretaget AB Nybro Cementgjuteri.

Mitten av 1960-tal – Från att verksamheten startade fram till mitten av 1960-talet fokuserade företaget på att tillverka betongrör då detta var en tid där VA-systemen byggdes ut i städerna.

Från mitten 1960-tal och framåt – Sker en omdisponering av företaget och produktionen. Vi ändrar fokus från markproduktion till husproduktion och då i synnerhet med koncentration på industristommar.

1981 – Familjen Konnberg säljer verksamheten till tjänstemän på företaget och Nybro Cementgjuteri blir nu tjänstemannaägt.

1990 – Från att inledningsvis främst ha varit aktiva inom industrisidan börjar nu företaget även arbeta med bostäder och kontor. En plan för hur vi ska föryngra ägandeskapet i företaget upprättas.

1999 – Året då vi öppnar upp för succession av ägandeskapet, något som vi aktivt har fortsatt att arbeta med och är angelägna om att upprätthålla.

Mellan 2006 och 2008 – Genomför investeringar på över 30 miljoner kronor i produktionsanläggningen och bygger en ny produktionshall och automatiserad betongstation.

2020-tal – Hundra år efter att betongtillverkningen startade i Nybro fortsätter vi att producera högkvalitativ betong av lokala råvaror, och kommer att göra så i många år framöver.

2021-2022 – Investerar Nybro Cementgjuteri 25 miljoner i att bygga nya personalutrymmen så som kontor, omklädningsrum och lunchrum.

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljning/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljningschef/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057