Betong har låg miljöpåverkan

Betong är ett återvinningsbart och energieffektivt naturmaterial som över sin livscykel har en låg påverkan på miljön. Materialet, som har en lång hållbarhet, behöver inte målas, tvättas eller skyddsbehandlas med kemikalier för hållbarhet. Produktion av betong och betongmaterial omfattas av hårda miljökrav, och upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen tar betongen tillbaka genom karbonatisering. Betong binder koldioxid under hela sin livslängd.

Utsläppet under cementproduktionen klimatkompenseras genom energibesparning med hjälp av betongens energilagrande förmåga. Enligt forskning från branschorganisationen Svensk Betong står produktion och resthantering för 15 procent av en byggnads miljöeffekter över 50 år, resterande 85 procent utgörs av drift och underhåll. I det avseendet är betong ett mycket bra miljöalternativ.

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljning/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljningschef/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057