Betongelement för Industri, P-hus, skolor och flerbostadshus

Välkommen till Nybro Cementgjuteri!

Konstruktioner med prefabricerade betongelement skapar oändliga möjligheter för olika syften. Förspända produkter som vi bland annat använder i P-hus har långa spännvidder vilket innebär att P-huset generellt behöver färre antal pelare och väggar om man jämför med ett platsgjutet P-hus. Med andra ord är konsekvensen en större användbar yta, vilket är till sin fördel då P-hus ofta byggs på centrala platser. Förutom dessa fördelar så är byggtiden dessutom mycket kortare med prefab.

När det kommer till betongelement för skolor och flerbostadshus finns det också en fördel med kortare byggtider men framförallt så flyttas en hel del av arbetet från byggarbetsplatsen till en väl skyddad och uppvärmd miljö inne i fabriken. Med andra ord är både funktionalitet och miljö i fokus vid användning av betongelement.

Fördelar med prefabricerade betongelement

Det finns många fördelar med prefabricerade betongelement och nedan följer ett urval:

  • Kortare byggtider på arbetsplatsen.
  • Ökad användbar yta
  • Ökat miljö- och klimatfokus

Om du har frågor rörande betongelement är du varmt välkommen att kontakta oss.

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057