Moskogen

Mellan Kalmar och Nybro ligger kraftvärmeanläggningen Moskogen som producerar fjärrvärme till orterna Kalmar, Smedby och Lindsdal, och förnybar el motsvarande en tredjedel av Kalmars elbehov. Inför byggnationen av anläggningen, som togs i drift 2009, fick Nybro Cementgjuteri i uppdrag att rita, tillverka och montera pelare, balk samt bjälklag till turbinplanet. Ett viktigt och hedersamt uppdrag då det är turbinen som driver den generator som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. Efter denna anläggning har vi tillverkat ytterligare nio kraftvärmeanläggningar.