Kalmar Motor

1200 kvm utbyggnad av produktionshall