Fördjupning

Klokt att välja betong

Betong är ur många aspekter ett överlägset byggnadsmaterial. Väljer du betong gör du helt enkelt ett klokt val. Några av fördelarna:

Brandsäkert – betong står emot höga temperaturer bättre än andra byggnadsmaterial.

Bra ljudisolering – buller och störningar från grannar och trafik minimeras, vilket uppskattas av de boende.

Energisnålt – bra värmelagring och bra kyllagring minskar behovet av uppvärmning och kylning. Betongen tar upp och lagrar överskottsvärme och kyla och avger den vid behov.

Skönt inomhusklimat – betongens förmåga att isolera både mot kyla och värme ger ett behagligt inomhusklimat utan stora temperatursvängningar.

Fukt- och mögelsäkert – betong möglar inte eftersom det är ett oorganisktmaterial. Därför får vattenskador och läckage mindre negativa följdverkningar i en betongbyggnad än i en träbyggnad.

Flexibelt – betong har många användningsområden, den kan formas på alla upptänkliga sätt och användas i alla typer av byggnadsverk.

Vackert – betongens ruffa yta kan vara mycket vacker som den är, men den går också att färga eller måla samt dekorera med mönster eller sten. tillsammans med andra material, som glas och trä, kan betong vara en designmässig fullträff. Betong passar lika väl i stadsmiljöer som på landet.

Naturligt – betong består av de rena naturmaterialen sten, grus, sand och cement, som i sin tur består av kalksten och sand.

Underhållsfritt – betong står exempelvis emot fukt och vind utan skyddsfärg eller impregnering.

Stabilt – betong klarar stora laster utan deformering, exempelvis stora snölaster.

Hållbart – betong har en mycket hög mekanisk motståndsförmåga och exempelvis större motståndskraft vid inbrott och explosioner än andra byggnadsmaterial.

Långa spännvidder – den höga betongkvalitén i kombination med förspänd armering gör att man kan bygga med långa spännvidder, vilket ger öppna planlösningar med goda möjligheter till lokalanpassningar.

Lång livslängd – betongens styrka och motståndskraft mot både mekaniskt slitage och fukt gör att livslängden är mycket lång.

Låga kostnader – betong medför låga kostnader både för inköp, drift, underhåll och försäkring.

Återvinningsbart – både betong och armering återvinns.

Betong har låg miljöpåverkan

Betong är ett återvinningsbart naturmaterial som över sin livscykel har en låg påverkan på miljön. Den goda energieffektiviteten och långa hållbarheten är också positivt ur miljöhänsyn. Likaså att materialet inte behöver målas, tvättas eller skyddsbehandlas med kemikalier för hållbarhet. Betongens miljöbelastning sker under produktionen av cement och under transporten.

Betong binder koldioxid under hela sin livslängd. Upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen tar betongen tillbaka genom karbonatisering av betongen. Resterande del av utsläppet under cementproduktionen klimatkompenseras genom att vi sparar energi med hjälp av betongens energilagrande förmåga.

Nackdelarna vägs emellertid upp av den låga miljöpåverkan betongen har under sin resterande livslängd. Man beräknar att produktion och resthantering står för 15 procent* av en byggnads miljöeffekter över 50 år, resterande 85 procent är drift och underhåll. I det avseendet är betong ett mycket bra miljöalternativ.

* Källa: Svensk betong

Kommentarer inaktiverade.