Vida Museum

Syftet med konst och kulturbyggnader är att skapa upplevelser, men i vissa fall är själva konstbyggnaden en upplevelse i sig. På Öland finns det privatägda och vackra konstmuseet VIDA Museum & Konsthall som har fått många beundrare sedan det byggdes 2001. Dåvarande ägare kontaktade Nybro Cementgjuteri med sina idéer och tillsammans tog vi fram en stilren, välisolerad och funktionell betongbyggnad där fasaden som vetter mot Kalmarsund är öppen genom stora glaspartier. På så sätt är det vackra landskapet ständigt närvarande i utställningar och upplevelser.

VIDA Museum & Konsthall, som rymmer museihallar, konsthall, butik och café, hålls upp av pelare för att anpassa konstruktionen till den sluttning som finns på platsen.