Satsning för framtiden

2008 invigdes vår nya betongstation som har ökat vår kapacitet och säkerställer betongleveranserna till fabriken. Betongstationen är helt och hållet anpassad efter våra förutsättningar och värderingar.

Anläggningen är automatiserad och styrningen är integrerad med vårt ERP-system för exakt rätt blandning till varje unik produkt. Utrustningen är anpassad för arbete med god ergonomi och för att ta tillvara på våra samarbetspartners styrka. Trots att produktionskapaciteten har ökat avsevärt har energiförbrukningen minskat med 20 procent jämfört med vår tidigare station.

Preben Rasmussen på Skako i Danmark, som levererat betongstationen.
”Nybro Cementfabrik ska rosas för sitt stora engagemang och sitt sätt att involvera alla i arbetet. Det gör att idéer får blomma och smarta lösningar uppstår. Här finns en stolthet och tro på framtiden, som det är mycket inspirerande att få ta del av. Många av lösningarna är sprungna ur ett gemensamt idéarbete.”

Åke Hulthén
Åke Hulthén Försäljningschef/Projektledning ake@nybrocement.se tel: 0481-16065
Christofer Bramwall
Christofer Bramwall Försäljning/Projektledning christofer@nybrocement.se tel: 0481-16057
Stefan Håkansson
Stefan Håkansson Försäljning/Projektledning stefan@nybrocement.se tel: 0481-16067